10.ročník VINAŘSKÁ 50 AUTHOR ZNOVÍN CUP ŠATOV

MTB
DÁTUM :27.6.2009 MIESTO :Šatov - Znojmo
USPORIADATEĽ : Mohila s.r.o. STRÁNKY PRETEKOV :www.mohila.cz